/entry/yyyy/MM/dd/:id

ねこが好きです。

東京大学 工学部 編入受験記

東京大学 工学部 電子・情報系学科に合格いたしました。

 

参考

kagamiz.hatenablog.com

studyplus.jp